Wprowadzenie

Prawo upadłościowe, a w tym upadłość osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) jest jedną z dziedzin, którą interesuję się najbardziej i, z którą mam do czynienia w praktyce od 2015 r., tj. od momentu kiedy do naszego systemu prawnego wprowadzono ustawę z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. poz. 1306), która na tyle poważnie różniła się od poprzedniej regulacji, że w Polsce można było mówić o „nowej upadłości konsumenckiej”. Upadłość konsumencka choć nierzadko jest otoczona mitem i ma negatywne konotacje wśród większości Polaków, w rzeczywistości jest najskuteczniejszą drogą na kompleksowe uporanie się z zadłużeniem wśród osób fizycznych.

Skutki i brak majątku dłużnika

Upadłość konsumencka oznacza zupełne oddłużenie osoby fizycznej z wszystkich obciążających ją długów. Ceną tego jest spieniężenie całego majątku dłużnika, który staje się masą upadłościową służącą do proporcjonalnego zaspokojenia wierzycieli. Co ważne w obecnej sądowej procedurze oddłużeniowej ubogość masy upadłości nie stanowi przesłanki negatywnej przeprowadzenia postępowania upadłościowego, tym samym nawet kompletny brak majątku dłużnika nie stoi na przeszkodzie skorzystania z omawianej procedury.

Upadłość konsumencka również dla byłych przedsiębiorców

Oddłużenie konsumenckie realizowane jest w sposób humanitarny i na o wiele korzystniejszych warunkach od tych przewidzianych dla przedsiębiorców. Jednocześnie w myśl przepisów prawa upadłościowego, osoba fizyczna zyskuje status konsumenta po wykreśleniu firmy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z powyższym dłużnik może złożyć wniosek o upadłość konsumencką na drugi dzień po wyrejestrowaniu działalności i uwzględnić we wniosku wierzycieli, których zobowiązania powstały na skutek prowadzonej przez dłużnika działalności. Tym samym obecna procedura daje możliwość oddłużenia również byłym przedsiębiorcom, bez względu na źródło pochodzenia i czas powstania długu.

Podsumowanie

Z prowadzonych na przestrzeni wielu lat rozmów z Klientami, nabrałem przekonania, iż wcześniejsze podjęcie przygotowań do upadłości po wystąpieniu stanu niewypłacalności u dłużnika, umożliwia przejście przez całe postępowanie w mniej „inwazyjny” sposób dla dotychczasowego życia dłużnika.

To co odróżnia moją kancelarię od większości firm świadczących usługi na rynku w zakresie oddłużania, to objęcie opieką prawną również na drugim i trzecim etapie postępowania upadłościowego (kliknij TUTAJ), aż do finalnego umorzenia zobowiązań.


Oferuję skuteczną pomoc w „oddłużaniu” w ramach upadłości konsumenckiej, w tym byłych przedsiębiorców.

Moja kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • pomoc w pozyskaniu stosownej dokumentacji do sporządzenia wniosku;
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  • ochrony przed egzekucją zarówno przed, jak i w trakcie postępowania;
  • pomoc prawna na wszystkich jej etapach, w tym w doprowadzeniu do umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty;
  • reprezentacja przez radcę prawnego na rozprawie w sądzie upadłościowym w wypadku jej wyznaczenia;
  • kontrola nad tempem prowadzonego postępowaniem, w tym ewentualne sporządzenie wniosków o przyspieszenie rozpoznania sprawy;
  • pomoc prawna i wsparcie merytoryczne w kontaktach z syndykiem i wierzycielami.

 

Bezpłatna konsultacja